חודש ואדם היסטורית נשים

קטגוריה חודש ואדם היסטורית נשים
איה פודס מביאה לחיים טעמים בהשראה אפריקאית בקמחים ובמזונות מלאים
חודש ואדם היסטורית נשים
איה פודס שמה בראש סדר העדיפויות את הבריאות והקיימות תוך שמירה על נאמנה לשורשים הניגרים המערב-אפריקאיים בטעם.